Välkommen till Tultgårdens

Golden retirever

Hundar.Burvik2 

Valpsidan: Valparnas namn.   23 april.

Valpträff: Träff  5 maj  

Planerade kullar: Bris och Tia är parade uppdat 17 april

 

U lla Myrskog 0733256665     umyrskog@hotmail.com

Almungevägen 15,   76297 Edsbro

 

Vi finns på FB  "Vi som gillar hundar från Tultgården"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel

Bildspel