Välkommen till Tultgårdens

Golden retirever

Hundar.Burvik2

Valpsidan: Både Bell och Bris väntar valpar. 24 mars

Nyheter: Våra helger 29 mars 

   Valpträff:  6 juni

 

U lla Myrskog 0733256665     umyrskog@hotmail.com

Almungevägen 15,   76297 Edsbro

 

Vi finns på FB  "Vi som gillar hundar från Tultgården"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel