Välkommen till Tultgårdens

Golden retirever

sten.1

 Valpsidan: Valpar födda  21 mars.

Valpträff: Träff 5 maj   12 mars

 

U lla Myrskog 0733256665     umyrskog@hotmail.com

Almungevägen 15,   76297 Edsbro

 

Vi finns på FB  "Vi som gillar hundar från Tultgården"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel