Välkommen till Tultgårdens

Golden retirever

Framsida.sommar2

Valpsidan: Bells valpar. 18maj

Brisvalparna ute.  20 maj

Planerade kullar: Tia löper. 16 maj

Nyheter: . Tultgårdens Solkatt. 24 maj

   Valpträff:  Info om valpträffen den 6 juni  7 maj

 

U lla Myrskog 0733256665     umyrskog@hotmail.com

Almungevägen 15,   76297 Edsbro

 

Vi finns på FB  "Vi som gillar hundar från Tultgården"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel