Välkommen till Tultgårdens

Golden retirever

Hundar.Burvik2

Valpar: Valparna besiktigade, vacc och chippade.  11 okt

Tävlingsresultat  SKK nat.utställning. 9 sept

Nyheter: Kanel charmar.5 okt
Mamma Marabou på besök. 4 okt

Ulla Myrskog 0733256665  umyrskog@hotmail.com

Almungevägen 15, Kullen  76297 Edsbro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildspel