Vår pojke "Eld" är en härlig hund som jag hoppas mycket på i framtiden.

Här är fina bilder när han är ca 4 månader som Monika Floge tagit.

Eld7

Eld2

I leken är han vild.

Eld8ELD4

Tränar på att se riktigt farlig ut!

Eld10Eld5

En mycket följsam pojke som följer mig överallt.

Eld3